Vertaling van audience

Inhoud:

Engels
Nederlands
audience {zn.}
audiëntie [v]
audience {zn.}
gehoor [o]
toehoorders
auditorium [o]
audience, auditory, floor {zn.}
toehoorders
gehoor [o]
hoorders
auditorium [o]
audience, consultation, interview {zn.}
interview [o] (het ~)
vraaggesprek [o] (het ~)
audience {zn.}
toehoorder [m] (de ~)
hoorder
audience {zn.}
publiek [o] (het ~)
gehoor [o] (het ~)
gehoorzaal [m] (de ~)
The audience were excited by the show.
Het publiek was enthousiast over de show.
There was a large audience in the theater.
Er was een groot publiek in het theater.
audience, consultation, interview {zn.}
audiëntie [v] (de ~)
audience, consultation, interview {zn.}
sollicitatiegesprek [o] (het ~)
How did your interview go?
Hoe is je sollicitatiegesprek gegaan?

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

The audience were excited by the show.

Het publiek was enthousiast over de show.

There was a large audience in the theater.

Er was een groot publiek in het theater.

Wisdom is necessary to understand wisdom: music does not exist to a deaf audience.

Wijsheid is nodig om wijsheid te verstaan: muziek bestaat niet voor een doof publiek.

It requires wisdom to understand wisdom: the music is nothing if the audience is deaf.

Het vereist wijsheid om wijsheid te verstaan: muziek is niets wanneer het publiek doof is.


Gerelateerd aan audience

auditory - floor - consultation - interviewtalk - attender - conversation