Vertaling van bad

Inhoud:

Engels
Nederlands
bad {zn.}
iets goeds
een goed ding [o]
bad, evil {zn.}
kwaad 
boze [o]
kwade [o]
Money is the root of all evil.
Geld is de wortel van alle kwaad.
Never had I seen such evil in a single heart!
Nooit zag ik dergelijk kwaad in één enkel hart!
bad, rotten, addled, corrupt {bn.}
bedorven
rot
verrot
bad, miserable, nasty, poor, evil, wrong {bn.}
beroerd
kwaad 
kwalijk
slecht 
verkeerd
bad, naughty, cheeky {bn.}
ondeugend 
stout 
bad {bn.}
slecht 
verkeerd
false, fake, mock, spurious, bad {bn.}
bedrieglijk
dubbelhartig
loos
onecht
onwaar 
vals 
vervalst
evil, bad {zn.}
kwaad 
ongemak
misstand
euvel [o]
disgusting, bad {bn.}
onsmakelijk
wansmakelijk
important, serious, grave, key, significant, weighty, bad {bn.}
belangrijk 
erg
ernstig 
voornaam
zwaar
zwaarwichtig
severe, strict, austere, hard, harsh, sharp, stark, stern, tough, bad {bn.}
bar
duchtig
hard
straf 
streng 
zwaar

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Too bad.

Helaas.

I have bad breath.

Ik heb slechte adem.

I often have bad dreams.

Ik heb vaak nare dromen.

All the meat was bad.

Al het vlees was slecht.

What is the bad news?

Wat is het slechte nieuws?

These oranges have gone bad.

Deze appelsienen zijn verrot.

I don't like bad boys.

Ik hou niet van stoute jongens.

I have a bad sunburn.

Ik ben erg verbrand.

Tom made some bad investments.

Tom heeft een aantal slechte investeringen gedaan.

Bad weather is no obstacle.

Slecht weer is geen hinderpaal.

His clothes always smell bad.

Zijn kleren ruiken altijd slecht.

Tom has a bad reputation.

Tom heeft een slechte reputatie.

He makes a bad impression.

Hij maakt een slechte indruk.

It's not as bad as it seems.

Het is niet zo erg als het lijkt.

I'm suffering from a bad headache.

Ik heb verschrikkelijke hoofdpijn.


Gerelateerd aan bad

evil - rotten - addled - corrupt - miserable - nasty - poor - wrong - naughty - cheeky - false - fake - mock - spurious - disgusting