Vertaling van bridge

Inhoud:

Engels
Nederlands
to bridge {ww.}
overbruggen

I bridge
you bridge
we bridge

ik overbrug
jij overbrugt
wij overbruggen
» meer vervoegingen van overbruggen

bridge {zn.}
bridge [o]
bridge, headquarters {zn.}
brug  [v]
hoofdkwartier [o]
commandobrug [v]
This bridge looks steady.
Deze brug lijkt stevig.
How long is that bridge?
Hoe lang is die brug?
bridge {zn.}
brug  [v]
The bridge is under construction.
De brug is in aanbouw.
You'll need a temporary bridge.
Je zal een tijdelijke brug nodig hebben.
to bridge, to bridge over {ww.}
overbruggen

I bridge
you bridge
we bridge

ik overbrug
jij overbrugt
wij overbruggen
» meer vervoegingen van overbruggen

to bridge {ww.}
overbruggen

I bridge
you bridge
we bridge

ik overbrug
jij overbrugt
wij overbruggen
» meer vervoegingen van overbruggen

bridge, span {zn.}
brug [m] (de ~)
brugverbinding
The bridge is still under construction.
De brug is nog steeds in aanbouw.
bridge {zn.}
neusrug
bridge, bridgework {zn.}
brug [m] (de ~)
This bridge was built two years ago.
Deze brug werd twee jaar geleden gebouwd.
bridge {zn.}
kam [m] (de ~)
zadel [o] (het ~)
bridge {zn.}
bridgen
bridge, bridge deck {zn.}
brug [m] (de ~)
commandobrug
navigatiebrug
bridge, bridgework {zn.}
kunsttand
bridge, bridge deck {zn.}
loopplank [m] (de ~)
loopbrug [m] (de ~)
bridge {zn.}
bridge [o] (het ~)
bridge, nosepiece {zn.}
neusriem

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

This bridge looks steady.

Deze brug lijkt stevig.

The bridge is under construction.

De brug is in aanbouw.

You'll need a temporary bridge.

Je zal een tijdelijke brug nodig hebben.

How long is that bridge?

Hoe lang is die brug?

The bridge is still under construction.

De brug is nog steeds in aanbouw.

This bridge was built two years ago.

Deze brug werd twee jaar geleden gebouwd.

There is a dog on the bridge.

Er staat een hond op de brug.

I saw a boat upstream of the bridge.

Ik zag een boot stroomopwaarts van de brug.

A long time ago, there was a bridge here.

Lang geleden was hier een brug.

The bridge is very long and very tall.

De brug is heel lang en heel hoog.

Tom committed suicide by jumping off a bridge.

Tom pleegde zelfmoord door van een brug af te springen.

His plan is to build a bridge over that river.

Zijn plan is, een brug over die rivier te bouwen.

A long time ago there was a bridge here.

Lang geleden was hier een brug.

The bridge was washed away by the flood.

De brug was weggespoeld door de overstroming.