Vertaling van broken

Inhoud:

Engels
Nederlands
broken, out of order, flawed, imperfect, injurious {bn.}
defect
kapot
stuk 
broken, broken down {bn.}
defect
broken, damaged, defective {bn.}
defect
gehavend
kaduuk
kapot
stuk 
broken {bn.}
gebroken
kapot
stuk 
broken {bn.}
gebroken
to break, to break off {ww.}
afbreken 

I have broken
you have broken
he/she/it has broken

ik heb afgebroken
jij hebt afgebroken
hij/zij/het heeft afgebroken
» meer vervoegingen van afbreken

to interrupt, to break, to disrupt, to stop {ww.}
onderbreken
schorsen 
interrumperen

I have broken
you have broken
he/she/it has broken

ik heb onderbroken
jij hebt onderbroken
hij/zij/het heeft onderbroken
» meer vervoegingen van onderbreken

to break, to crack {ww.}
breken 
stukgaan
uitraken
knappen
afbreken 

I have broken
you have broken
he/she/it has broken

ik heb gebroken
jij hebt gebroken
hij/zij/het heeft gebroken
» meer vervoegingen van breken

You shouldn't break your promises.
Je moet je beloftes niet breken.
Hackers break into computers without permission.
Hackers breken zonder toestemming in computers in.
to break, to break off {ww.}
losbreken

I have broken
you have broken
he/she/it has broken

ik heb losgebroken
jij hebt losgebroken
hij/zij/het heeft losgebroken
» meer vervoegingen van losbreken

to break, to control, to subdue, to train {ww.}
dresseren
tot gehoorzaamheid dwingen
africhten 

I have broken
you have broken
he/she/it has broken

ik heb gedresseerd
jij hebt gedresseerd
hij/zij/het heeft gedresseerd
» meer vervoegingen van dresseren

to break, to breach, to crack {ww.}
breken 
doorbreken
verbreken
stukbreken
schenden
afbreken 

I have broken
you have broken
he/she/it has broken

ik heb gebroken
jij hebt gebroken
hij/zij/het heeft gebroken
» meer vervoegingen van breken

They attempted to break through the enemy line.
Zij probeerden het vijandelijk front te doorbreken.
You have to break an egg to make an omelette.
Je kan geen omelet maken zonder eieren te breken.


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

His heart is broken.

Zijn hart is gebroken.

This clock is broken.

Deze klok is kapot.

His record will never be broken.

Zijn record zal nooit verbroken worden.

My radio has broken down again.

Mijn radio is alweer stuk.

It looks like my Xbox360 is broken.

Het lijkt erop dat mijn Xbox 360 kapot is.

The washing machine has broken down.

De wasmachine is kapot.

This broken vase can't be repaired.

Deze gebroken vaas kan niet gerepareerd worden.

The glass was broken to pieces.

Het glas was in stukken gebroken.

The bird had a broken wing.

De vogel had een gebroken vleugel.

She gathered the pieces of the broken dish.

Ze verzamelde de stukken van het gebroken bord.

This is the window which was broken by the boy.

Dit is het raam dat kapot gemaakt werd door de jongen.

A thief broken in and made off with all my jewelry.

Een dief heeft ingebroken en is aan de haal gegaan met al mijn juwelen.