Vertaling van calculator

Inhoud:

Engels
Nederlands
calculator {zn.}
rekenmachine  [v]
calculator  [m]
You might need the calculator now.
Je hebt nu misschien een rekenmachine nodig.
The batteries in my calculator are dead.
De batterijen in mijn rekenmachine zijn plat.
calculator {zn.}
rekenmachine  [v]
calculator  [m]
calculator, computer, estimator, figurer, reckoner {zn.}
rekentabel
actuary, calculator, computer, estimator, figurer, reckoner {zn.}
archiefmedewerker [m]
offertecalculator
calculator, computer, estimator, figurer, reckoner {zn.}
rekentafel
calculating machine, calculator {zn.}
accumulator
calculating machine, calculator {zn.}
rekenaar
calculating machine, calculator {zn.}
telmachine
calculating machine, calculator {zn.}
rekenwonder [m] (het ~)
cijferaar [m] (de ~)
rekenaar [m] (de ~)

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

You might need the calculator now.

Je hebt nu misschien een rekenmachine nodig.

The batteries in my calculator are dead.

De batterijen in mijn rekenmachine zijn plat.

"And besides," Dima made sure to add, taking out his calculator and dividing 0.99 by 3,000,000, before multiplying by 100. "You do realize that you would only lose 0.0033%, right?"

"En trouwens," haastte Dima zich toe te voegen, terwijl hij zijn rekenmachientje tevoorschijn haalde en 0,99 deelde door 3.000.000, alvorens het te vermenigvuldigen met 100, "u realiseert zich toch wel dat u maar 0,0033% zou verliezen, hè?"


Gerelateerd aan calculator

computer - estimator - figurer - reckoner - actuary - calculating machineschedule - cost accountant - department - expert - adding machine - ace