Vertaling van card

Inhoud:

Engels
Nederlands
card, map {zn.}
kaart [v]
This is a map.
Dit is een kaart.
There is a map on the wall.
Er hangt een kaart aan de muur.
placard, poster, bill, card, notice, posting {zn.}
plakkaat
poster [m]
aanplakbiljet  [o]
affiche 
raambiljet
placard, poster, bill, card, notice, posting {zn.}
plakkaat
poster [m]
aanplakbiljet  [o]
affiche 
reclamebiljet
placard, poster, bill, card, notice, posting {zn.}
plakkaat
aanplakbiljet  [o]
poster [m]
affiche  [m] (de/het ~)
filing card, slip, card, index card {zn.}
kaart [v]
kaartje  [o]
fiche
What's the cash limit on this card?
Wat is de cash-limiet voor deze kaart?
placard, poster, bill, card, notice, posting {zn.}
plakkaat
aanplakbiljet  [o]
affiche 
poster [m]
placard, poster, bill, card, notice, posting {zn.}
poster [m]
affiche  [m] (de/het ~)
plakkaat [o] (het ~)
publikatie
aanplakbiljet  [o] (het ~)
placard, poster, bill, card, notice, posting {zn.}
plakkaat
poster [m]
aanplakbiljet  [o]
affiche 
muurkrant [m] (de ~)


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Tom doesn't have a credit card.

Tom heeft geen kredietkaart.

Can I pay a credit card?

Kan ik via creditcard betalen?

Do you have a credit card?

Heeft u een kredietkaart?

Can I pay by credit card?

Kan ik met een creditcard betalen?

Look, this is my business card.

Alstublieft, hier is mijn visitekaartje.

George sent me a birthday card.

Georgo heeft mij een verjaardagskaart gestuurd.

He paid with a credit card.

Hij betaalde met een creditcard.

Tom doesn't own a credit card.

Tom heeft geen creditcard.

What's the cash limit on this card?

Wat is de cash-limiet voor deze kaart?

I would like to pay with a credit card.

Ik wil betalen met een kredietkaart.

I'm calling because I've lost my credit card.

Ik bel om te zeggen dat ik mijn kredietkaart verloren heb.

The police are really good at understanding "Someone stole my credit card and ran up a lot of charges." It's a lot harder to get them to buy into "Someone stole my magic sword."

De politie is er heel goed in om te begrijpen dat iemand mijn creditcard gestolen heeft en een heleboel geld heeft opgenomen. Het is veel moeilijker om ze bij te brengen dat "iemand mijn magische zwaard gestolen heeft".


Gerelateerd aan card

map - placard - poster - bill - notice - posting - filing card - slip - index cardplacard - illustration - magazine