Vertaling van cd

Inhoud:

Engels
Nederlands
cd, certificate of deposit {zn.}
BB [v] (de ~)
B.B.
cd, compact disc, compact disk {zn.}
CD [m] (de ~)
Centrumdemocraten
This CD costs $10.
Deze CD kost 10 dollar.
May I borrow this CD?
Kan ik deze CD lenen?
cd, compact disc, compact disk {zn.}
cd
compact-disc
compact disc
cedeetje
cd-schijf
That's my CD, isn't it?
Dat is toch mijn CD?
This CD is my son's.
Deze CD is van mijn zoon.
cd, certificate of deposit {zn.}
depotbewijs
cd, compact disc, compact disk {zn.}
BB
cd, certificate of deposit {zn.}
spaarbrief [m] (de ~)
rentespaarbrief
atomic number 48, cadmium, cd {zn.}
cadmium [o] (het ~)
candela, candle, cd, standard candle {zn.}
cd [m] (de ~)
kaars [m] (de ~)
candela
I lent him a CD.
Ik heb hem een Cd geleend.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

This CD costs $10.

Deze CD kost 10 dollar.

This CD is my son's.

Deze CD is van mijn zoon.

I lent him a CD.

Ik heb hem een Cd geleend.

May I borrow this CD?

Kan ik deze CD lenen?

That's my CD, isn't it?

Dat is toch mijn CD?

This CD belongs to my son.

Deze CD is van mijn zoon.

She told me that she had bought a CD.

Ze zei mij dat ze een CD gekocht had.