Vertaling van clear

Inhoud:

Engels
Nederlands
to clear {ww.}
vrijmaken

I clear
you clear
we clear

ik maak vrij
jij maakt vrij
wij maken vrij
» meer vervoegingen van vrijmaken

to clear {ww.}
helder worden
duidelijk worden
to clear {ww.}
vrijgeven

I clear
you clear
we clear

ik geef vrij
jij geeft vrij
wij geven vrij
» meer vervoegingen van vrijgeven

to clear {ww.}
opklaren
oplichten
ophelderen 

I clear
you clear
we clear

ik klaar op
jij klaart op
wij klaren op
» meer vervoegingen van opklaren

It's going to clear up soon.
Het zal snel opklaren.
It looks like it's going to clear up soon.
Het ziet ernaar uit dat het straks gaat opklaren.
to clear {ww.}
ophelderen 
opklaren

I clear
you clear
we clear

ik helder op
jij heldert op
wij helderen op
» meer vervoegingen van ophelderen

to clear, to skip, to span {ww.}
overspringen
overslaan

I clear
you clear
we clear

ik spring over
jij springt over
wij springen over
» meer vervoegingen van overspringen

clear, diaphanous, translucent {bn.}
doorschijnend
transparant
clear, distinct, plain, obvious, explicit, lucid, straightforward {bn.}
duidelijk 
helder 
klaar 
uitgesproken
zuiver
clear, graphic {bw.}
aanschouwelijk
to absolve, to acquit, to assoil, to clear, to discharge, to exculpate, to exonerate {ww.}
absolveren
de absolutie geven
vrijspreken

I clear
you clear
we clear

ik absolveer
jij absolveert
wij absolveren
» meer vervoegingen van absolveren

to set abroach, to clear {ww.}
openmaken
opentrekken

I clear
you clear
we clear

ik maak open
jij maakt open
wij maken open
» meer vervoegingen van openmaken

to empty, to clear {ww.}
ledigen 
legen
lenzen
lichten
ruimen 
uithalen

I clear
you clear
we clear

ik ledig
jij ledigt
wij ledigen
» meer vervoegingen van ledigen

to acquit, to cancel, to clear, to square {ww.}
kwijtschelden
vereffenen
verrekenen

I clear
you clear
we clear

ik scheld kwijt
jij scheldt kwijt
wij schelden kwijt
» meer vervoegingen van kwijtschelden

to open, to open up, to clear {ww.}
opendoen
openen 
openmaken

I clear
you clear
we clear

ik doe open
jij doet open
wij doen open
» meer vervoegingen van opendoen

to deprive, to clear, to starve, to strip {ww.}
ontdoen
beroven 

I clear
you clear
we clear

ik ontdoe
jij ontdoet
wij ontdoen
» meer vervoegingen van ontdoen

to absolve, to acquit, to assoil, to clear, to discharge, to exculpate, to exonerate {ww.}
de absolutie geven
vrijspreken
absolveren
vrijpleiten

I clear
you clear
we clear

ik spreek vrij
jij spreekt vrij
wij spreken vrij
» meer vervoegingen van vrijspreken

to absolve, to acquit, to assoil, to clear, to discharge, to exculpate, to exonerate {ww.}
de absolutie geven
vrijspreken
absolveren
releveren

I clear
you clear
we clear

ik spreek vrij
jij spreekt vrij
wij spreken vrij
» meer vervoegingen van vrijspreken

to wipe, to wipe off, to clear {ww.}
afdrogen 
vegen 
afvegen 
wissen
afwissen

I clear
you clear
we clear

ik droog af
jij droogt af
wij drogen af
» meer vervoegingen van afdrogen

evident, obvious, clear, definite, demonstrable, patent, apparent {bn.}
apert
duidelijk 
evident
kennelijk 
klaarblijkelijk
uitgesproken
serene, untroubled, calm, clear, fine, peaceful, placid, unruffled {bn.}
helder 
onbezorgd
sereen
bright, clear, light, light-coloured {bn.}
hel 
helder 
klaar 
licht 


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

It's abundantly clear.

Het is overduidelijk.

He made his intentions clear.

Hij maakte zijn bedoeling duidelijk.

The sky has become clear.

De lucht klaarde op.

His explanation is not clear.

Zijn uitleg is niet duidelijk.

One clear thought is worth two neologisms.

Eén heldere gedachte is twee neologismen waard.

It's going to clear up soon.

Het zal snel opklaren.

The sky is clear almost every day.

Bijna elke dag is de hemel helderblauw.

It was not clear whether they had done or not.

Het was niet duidelijk of ze gedaan hadden of niet.

It is clear that he knows the answer.

Het is duidelijk dat hij het antwoord weet.

It looks like it's going to clear up soon.

Het ziet ernaar uit dat het straks gaat opklaren.

"Crystal clear" is a nice word, don't you think?

"Kristalhelder" is een mooi woord, vind je ook niet?

In case something is not clear, please contact us.

In het geval dat iets niet duidelijk is, neemt u alstublieft contact met ons op.

The email that I sent previously was probably not clear. You don't need to submit anything.

De vorige e-mail die ik stuurde was waarschijnlijk niet duidelijk. Je moet niets bevestigen.

It is clear that the Americans can't even solve their own problems, so how can they possibly think themselves capable of dealing with the rest of the world's problems?

Het is duidelijk dat de Amerikanen hun eigen probleem niet eens kunnen oplossen, dus hoe kunnen ze zichzelf bekwaam achten voor het aanpakken van problemen in de rest van de wereld?


Gerelateerd aan clear

skip - span - diaphanous - translucent - distinct - plain - obvious - explicit - lucid - straightforward - graphic - absolve - acquit - assoil - dischargeannounce - defend - advert