Vertaling van climate

Inhoud:

Engels
Nederlands
climate {zn.}
klimaat 
Canada has a cold climate.
Canada heeft een koud klimaat.
The climate here is very similar to that of England.
Het klimaat hier lijkt erg op het klimaat in Engeland.
climate, clime {zn.}
klimaat [o] (het ~)
luchtgesteldheid [v] (de ~)
That island has a tropical climate.
Dat eiland heeft een tropisch klimaat.
How do you like the climate of Japan?
Hoe bevalt u het klimaat in Japan?
climate, mood {zn.}
klimaat
sfeer
stemming [v] (de ~)
atmosfeer [m] (de ~)
The cold climate affected his health.
Het koude klimaat had zijn weerslag op zijn gezondheid.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Canada has a cold climate.

Canada heeft een koud klimaat.

The cold climate affected his health.

Het koude klimaat had zijn weerslag op zijn gezondheid.

That island has a tropical climate.

Dat eiland heeft een tropisch klimaat.

The climate here is like that of Hokkaido.

Het klimaat hier lijkt op dat op Hokkaido.

The climate here is very similar to that of England.

Het klimaat hier lijkt erg op het klimaat in Engeland.

The climate in Japan is milder than in England.

Het klimaat in Japan is zachter dan in Engeland.

How do you like the climate of Japan?

Hoe bevalt u het klimaat in Japan?

Strictly from a climate change perspective, the cities are already relatively green.

Puur uit het oogpunt van klimaatverandering, zijn de steden al relatief groen.


Gerelateerd aan climate

clime - moodcondition - humor