Vertaling van condition

Inhoud:
Sorry! Door een technisch probleem is ons woordenboek momenteel niet beschikbaar.×

Engels
Nederlands
condition
voorwaarde
conditie

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Health is an important condition of success.

Gezondheid is een belangrijke voorwaarde voor succes.

His condition could have been worse.

Zijn toestand had erger kunnen zijn.

I'll do it, but there's one condition.

Ik doe het op één voorwaarde.

You may go on condition that you return by five.

Ge moogt weggaan, op voorwaarde dat ge tegen vijf uur terug zijt.

You should take account of his mental condition.

Je moet rekening houden met zijn geestelijke gesteldheid.

I will do that work on condition that I get paid for it.

Ik zal dat werk doen, op voorwaarde dat ik er voor betaald wordt.