Vertaling van commonwealth

Inhoud:

Engels
Nederlands
commonwealth, democracy, republic {zn.}
democratie [v] (de ~)
We stand for democracy.
Wij staan voor democratie.
Spain has been a democracy since 1975.
Sinds 1975 kent Spanje een democratie.
confederation, commonwealth {zn.}
confederatie [v]
eedgenootschap [o]
bondsstaat [m]
commonwealth, democracy, republic {zn.}
democratie
Democracy is the worst form of government, except all the others that have been tried.
Democratie is de slechtste regeringsvorm, met uitzondering van alle andere vormen die zijn uitgeprobeerd.
Democracy must be something more than two wolves and a sheep voting on what to have for dinner.
Democratie moet meer zijn dan twee wolven en een schaap die stemmen over wat ze 's avonds zullen eten.
commonwealth, democracy, republic {zn.}
republiek [v] (de ~)
Germany is a parliamentary republic.
Duitsland is een parlementaire republiek.
Kinshasa is the capital city of the Democratic Republic of Congo.
Kinshasa is de hoofdstad van de Democratische Republiek Congo.
body politic, commonwealth, country, land, nation, res publica, state {zn.}
rijk [o] (het ~)
imperium [o] (het ~)
Japan is a rich country.
Japan is een rijk land.
body politic, commonwealth, country, land, nation, res publica, state {zn.}
deelstaat [m] (de ~)
South Guelderish is a dialect of Dutch spoken in the German state of North Rhine-Westphalia.
Het Zuid-Gelders is een dialect van het Nederlands die in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen gesproken werd.
body politic, commonwealth, country, land, nation, res publica, state {zn.}
land [o] (het ~)
staat [m] (de ~)
The people who lived in that country were not able speak out against their leaders.
De mensen die in dat land woonden waren niet in staat om hun leiders tegen te spreken.
The sailors saw land.
De zeelui zagen land.

Gerelateerd aan commonwealth

democracy - republic - confederation - body politic - country - land - nation - res publica - stategovernment - body politic - district