Vertaling van community

Inhoud:

Engels
Nederlands
community, municipality, commune {zn.}
gemeenschap  [v]
gemeente 
Approximately how large is the community?
Hoe groot is de gemeenschap ongeveer?
As of 1950, the European Coal and Steel Community begins to unite European countries economically and politically in order to secure lasting peace.
Sinds 1950 verenigen Europese landen zich economisch en politiek in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal om te zorgen voor een blijvende vrede.
community, residential area, residential district {zn.}
villawijk [m] (de ~)
community, residential area, residential district {zn.}
woonerf [o] (het ~)
community, residential area, residential district {zn.}
woongebied [o] (het ~)
community {zn.}
samenlevingsverband [o] (het ~)
community {zn.}
levensgemeenschap
community {zn.}
gemeenschap [v] (de ~)
Since its inception the European Union has always been based upon the values of solidarity and community.
Sinds haar ontstaan is de Europese Unie altijd gebaseerd geweest op de waarden solidariteit en gemeenschap.
community {zn.}
bevolkingsgroep [m] (de ~)
community, residential area, residential district {zn.}
woonwijk [m] (de ~)
community {zn.}
communiteit
community {zn.}
volksgemeenschap

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Approximately how large is the community?

Hoe groot is de gemeenschap ongeveer?

As of 1950, the European Coal and Steel Community begins to unite European countries economically and politically in order to secure lasting peace.

Sinds 1950 verenigen Europese landen zich economisch en politiek in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal om te zorgen voor een blijvende vrede.

Only three Union countries have included Community fraud in the criminal code.

Binnen de Unie is in slechts drie landen de communautaire fraude in het wetboek van strafrecht opgenomen.

Since its inception the European Union has always been based upon the values of solidarity and community.

Sinds haar ontstaan is de Europese Unie altijd gebaseerd geweest op de waarden solidariteit en gemeenschap.

The 26th of September is the European Day of the Languages. The Council of Europe want to sharpen the attention for the multilingual heritage of Europe, to foster the evolution of multilingualism in society and to encourage the citizens to learn languages​​. Tatoeba as an easy-to-use learning media and as a vivid community promotes the study and appreciation of languages in a quite practical way.

26 september is de Europese Dag van de Talen. De Raad van Europa wil de aandacht toespitsen op het veeltalig erfgoed van Europa, de meertaligheid van de maatschappij bevorderen en de burgers aanmoedigen talen te leren. Tatoeba als gemakkelijk bruikbaar leermiddel en als levendige gemeenschap ondersteunt op een zeer praktische manier het leren van en de waardering voor talen.


Gerelateerd aan community

municipality - commune - residential area - residential districtquarter - street - area - joint venture - commune - possession - community