Vertaling van conversion

Inhoud:

Engels
Nederlands
conversion {zn.}
bekering  [v]
conversion {zn.}
conversie  [v]
conversion {zn.}
omwisseling [v]
bekering  [v]
metamorphosis, transformation, conversion {zn.}
vervorming [v]
gedaanteverandering [v]
about-face, alteration, conversion, transformation, change, shift {zn.}
verandering  [v]
keer 
omkeer
wisseling [v]
wijziging [v]
verzetting [v]
Change is the only constant.
Verandering is de enige constante.
I have to change buses two times.
Ik moet twee keer overstappen.
refashioning, transformation, conversion {zn.}
vervorming [v]
alteration, change, conversion, transformation {zn.}
verandering  [v]
keer 
verloop 
kentering [v]
Languages are subject to constant change.
Talen zijn aan voortdurende verandering onderhevig.
Why don't you dine out with me for a change?
Waarom ga je voor de verandering niet eens met mij uit eten?


Gerelateerd aan conversion

metamorphosis - transformation - about-face - alteration - change - shift - refashioning