Vertaling van transformation

Inhoud:

Engels
Nederlands
transformation {zn.}
transformatie  [v]
recreation, refashioning, regeneration, transformation {zn.}
herschepping [v]
vervorming [v]
refashioning, transformation, conversion {zn.}
vervorming [v]
alteration, change, conversion, transformation {zn.}
verandering  [v]
keer 
kentering [v]
verloop 
Change is the only constant.
Verandering is de enige constante.
I have to change buses two times.
Ik moet twee keer overstappen.
about-face, alteration, conversion, transformation, change, shift {zn.}
verandering  [v]
keer 
verzetting [v]
wisseling [v]
wijziging [v]
omkeer
Languages are subject to constant change.
Talen zijn aan voortdurende verandering onderhevig.
Why don't you dine out with me for a change?
Waarom ga je voor de verandering niet eens met mij uit eten?
avatar, transformation {zn.}
avatar
metamorphosis, recreation, transformation {zn.}
gedaanteverwisseling [v]
metamorfose [v]
metamorphosis, transformation, conversion {zn.}
gedaanteverandering [v]
vervorming [v]

Gerelateerd aan transformation

recreation - refashioning - regeneration - conversion - alteration - change - about-face - shift - avatar - metamorphosis