Vertaling van decision

Inhoud:

Engels
Nederlands
decision, judgement, ruling {zn.}
arrest  [o]
decision, firmness, peremptoriness, resolution, decisiveness, determinedness, resoluteness, tenacity {zn.}
volhardendheid
vastberadenheid
kordaatheid
resoluutheid
beslistheid [v]
decision {zn.}
beslissing  [v]
besluit  [o]
uitspraak 
wijzing [v]
I made my decision.
Ik heb mijn beslissing genomen.
You made a good decision.
Je maakte een juiste beslissing.
conclusion, decision, determination {zn.}
beslissing [v] (de ~)
besluit [o] (het ~)
decisie
That was probably what influenced their decision.
Dat was waarschijnlijk wat hun beslissing beïnvloed heeft.
Tom's decision to get married surprised his family.
Tom' beslissing om te trouwen verbaasde zijn familie.
conclusion, decision, determination {zn.}
besluitvaardigheid [v] (de ~)
conclusion, decision, determination {zn.}
beslissing [v] (de ~)
Tom was forced to make a radical decision.
Tom werd gedwongen een radicale beslissing te maken.
conclusion, decision, determination {zn.}
vaststelling [v] (de ~)
besluit
determinatie [v] (de ~)
I came to the conclusion that I had been deceived.
Ik kwam tot de vaststelling dat ik bedrogen geweest was.
We have voted against the decision for the following reasons.
Wij hebben om de hieronder vermelde redenen tegen dit besluit gestemd.
conclusion, decision, determination {zn.}
vaststelling [v] (de ~)
constatering [v] (de ~)
conclusion, decision, determination {zn.}
determinatie

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I made my decision.

Ik heb mijn beslissing genomen.

The judge's decision is final.

Het oordeel van de rechter is definitief.

You made a good decision.

Je maakte een juiste beslissing.

I supported the committee's decision.

Ik stond achter de keuze van de commissie.

Tom had to make a difficult decision.

Tom moest een moeilijke keuze maken.

That was probably what influenced their decision.

Dat was waarschijnlijk wat hun beslissing beïnvloed heeft.

Tom's decision to get married surprised his family.

Tom' beslissing om te trouwen verbaasde zijn familie.

Tom was forced to make a radical decision.

Tom werd gedwongen een radicale beslissing te maken.

Her decision to move to Chicago surprised us.

Haar beslissing om naar Chicago te verhuizen verbaasde ons.

We have voted against the decision for the following reasons.

Wij hebben om de hieronder vermelde redenen tegen dit besluit gestemd.