Vertaling van dejection

Inhoud:

Engels
Nederlands
dejection, depression {zn.}
gedruktheid [v]
neerslachtigheid [v]
bedruktheid [v]
dejection, depression, oppression {zn.}
beklemming [v]
bedruktheid [v]
melancholy, dejection, depression, gloom, melancholia {zn.}
melancholie [v]
weemoed
zwaarmoedigheid [v]
droefgeestigheid [v]
Bach could transform music into pure melancholy.
Bach slaagde erin muziek in pure melancholie om te zetten.
sadness, sorrow, dejection, gloom, grief, unhappiness, woe {zn.}
smart
droefheid  [v]
treurigheid [v]
bedroefdheid [v]
bm, dejection, faecal matter, faeces, fecal matter, feces, ordure, stool {zn.}
vuilbekkerij
bm, dejection, faecal matter, faeces, fecal matter, feces, ordure, stool {zn.}
BM
BM'er
BM-jacht
bm, dejection, faecal matter, faeces, fecal matter, feces, ordure, stool {zn.}
BM
Bergumermeerklasse
bm, dejection, faecal matter, faeces, fecal matter, feces, ordure, stool {zn.}
uitwerpsel
beer [m] (de ~)
schijt [m] (de/het ~)
stront [m] (de ~)
afgang
poep
fecaliën (de ~)
faecaliën
excrement
excrementen
drek [m] (de ~)
derrie
ba
vuiligheid [v] (de ~)
feces (de ~)
ontlasting [v] (de ~)
kak [m] (de ~)
faeces
uitwerpselen [o] (de ~)