Vertaling van detail

Inhoud:

Engels
Nederlands
to detail {ww.}
in het klein verkopen
in details behandelen
detail, retail, aspect, particular {zn.}
detail  [o]
aspect
item
bijzonderheid [v]
The pilot described the scene in detail.
De piloot beschreef de scène tot in detail.
detail, item, point {zn.}
item
detail, item, point {zn.}
gegeven [o] (het ~)
I wish I could care more about my grades but it seems that, at a certain point of my life, I decided it wouldn't be so important anymore.
Ik zou willen dat mijn cijfers me meer konden schelen, maar het lijkt erop dat ik op een gegeven moment in mijn leven besloten heb dat die niet zo belangrijk meer zouden…
detail, item, point {zn.}
detailopname
detail, item, particular {zn.}
detail [o] (het ~)
particulariteit
ins en outs
bijzonderheid [v] (de ~)
detail, item, point {zn.}
weetje [o] (het ~)
wetenswaardigheid [v] (de ~)


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

The pilot described the scene in detail.

De piloot beschreef de scène tot in detail.

I will discuss the question with you in detail.

Ik zal het probleem uitvoerig met je bespreken.

He explained in detail what he had seen.

Gedetailleerd vertelde hij wat hij gezien had..

The background check and the home inspection are discussed in more detail below.

Het antecedentenonderzoek en de thuiscontrole worden hieronder verder toegelicht.


Gerelateerd aan detail

retail - aspect - particular - item - pointcomponent - fact - recording - detail