Vertaling van dignity

Inhoud:

Engels
Nederlands
dignity, self-respect {zn.}
waardigheid [v]
zelfrespect
zelfgevoel
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap…
dignity {zn.}
waardigheid [v] (de ~)
digniteit
dignity, self-regard, self-respect, self-worth {zn.}
zelfachting
zelfrespect
dignity, self-regard, self-respect, self-worth {zn.}
ereambt
erebaan [o] (het ~)
erebaantje
dignity, self-regard, self-respect, self-worth {zn.}
waardigheid [v] (de ~)
eerbiedwaardigheid
digniteit
dignity, self-regard, self-respect, self-worth {zn.}
statigheid

Gerelateerd aan dignity

self-respect - self-regard - self-worthesteem - business - state - breeding