Vertaling van enough

Inhoud:

Engels
Nederlands
enough, sufficient {bn.}
genoeg
voldoende 
enough, quite, rather, sufficiently, pretty {bw.}
basta
genoeg
nogal
tamelijk 
vrij
voldoende 
enough, plenty of, sufficient {spreekw.}
voldoende 

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Enough is enough!

Genoeg is genoeg!

That's enough.

Zo is het genoeg.

Is this enough money?

Is dit genoeg geld?

You're not fast enough.

Je bent niet snel genoeg.

Strangely enough, he failed.

Vreemd genoeg faalde hij.

That's enough for today.

Dat is genoeg voor vandaag.

We have enough time.

Wij hebben genoeg tijd.

I cannot thank him enough.

Ik kan hem niet genoeg bedanken.

One language is never enough.

Eén taal is nooit genoeg.

I can't thank him enough.

Ik kan hem niet genoeg bedanken.

Tom doesn't have enough friends.

Tom heeft niet genoeg vrienden.

This room is large enough.

Deze kamer is groot genoeg.

Tom is not fast enough.

Tom is niet snel genoeg.

Tom is not old enough.

Tom is niet oud genoeg.

It's warm enough to swim.

Het is warm genoeg om te zwemmen.


Gerelateerd aan enough

sufficient - quite - rather - sufficiently - pretty - plenty of