Vertaling van exasperate

Inhoud:

Engels
Nederlands
to anger, to enrage, to exasperate, to incense, to rile, to get angry, to get one's back up {ww.}
op stang jagen
vertoornen
kwaad maken

I exasperate
you exasperate
we exasperate

ik vertoorn
jij vertoornt
wij vertoornen
» meer vervoegingen van vertoornen

to annoy, to aggravate, to exasperate, to provoke {ww.}
verontwaardigen
ergeren

I exasperate
you exasperate
we exasperate

ik verontwaardig
jij verontwaardigt
wij verontwaardigen
» meer vervoegingen van verontwaardigen

to defy, to incite, to provoke, to challenge, to exasperate {ww.}
uittarten
uitlokken
uitdagen
tergen
tarten
provoceren

I exasperate
you exasperate
we exasperate

ik tart uit
jij tart uit
wij tarten uit
» meer vervoegingen van uittarten

to aggravate, to exacerbate, to exasperate, to worsen {ww.}
verergeren

they exasperate

zij verergeren
» meer vervoegingen van verergeren

It will aggravate the wound.
Het zal de wond verergeren.
to aggravate, to exacerbate, to exasperate {ww.}
irriteren
ergeren
misnoegen
ontstemmen
mishagen

I exasperate
you exasperate
we exasperate

ik irriteer
jij irriteert
wij irriteren
» meer vervoegingen van irriterenGerelateerd aan exasperate

anger - enrage - incense - rile - get angry - get one's back up - annoy - aggravate - provoke - defy - incite - challenge - exacerbate - worsenbeef up - feel