Vertaling van excuse

Inhoud:

Engels
Nederlands
to excuse, to make excuse {ww.}
verontschuldigen
verschonen
excuseren

I excuse
you excuse
we excuse

ik verontschuldig
jij verontschuldigt
wij verontschuldigen
» meer vervoegingen van verontschuldigen

to excuse, to justify, to validate, to vindicate {ww.}
in het gelijk stellen
rechtvaardigen 
billijken 

I excuse
you excuse
we excuse

ik rechtvaardig
jij rechtvaardigt
wij rechtvaardigen
» meer vervoegingen van rechtvaardigen

excuse, justification, vindication {zn.}
rechtvaardiging [v]
wettiging [v]
motivering [v]
excuse {zn.}
excuus [o]
verschoning [v]
verontschuldiging [v]
There is no excuse for his delay.
Er is geen excuus voor zijn te laat komen.
No matter what the excuse, he is to be blamed.
Ongeacht wat het excuus is, hij is te wijten.
to forgive, to pardon, to excuse, to remit {ww.}
vergeven
begenadigen

I excuse
you excuse
we excuse

ik vergeef
jij vergeeft
wij vergeven
» meer vervoegingen van vergeven

Is it harder to forgive or to forget?
Is het moeilijker te vergeven, of te vergeten?
to absolve, to acquit, to condone, to excuse {ww.}
de absolutie geven
absolveren
vrijspreken
verontschuldigen
verschonen
excuseren

I excuse
you excuse
we excuse

ik absolveer
jij absolveert
wij absolveren
» meer vervoegingen van absolveren

to excuse, to exempt, to let off, to relieve {ww.}
verknallen

I excuse
you excuse
we excuse

ik verknal
jij verknalt
wij verknallen
» meer vervoegingen van verknallen

apology, excuse {zn.}
excuus [o]
verontschuldiging [v]
pretext, excuse, plea {zn.}
smoes
pretext
voorwendsel
dekmantel [m]
It is no use making an excuse like that.
Het heeft geen zin om zo'n smoes te gebruiken.
to beg off, to excuse {ww.}
verontschuldigen

I excuse
you excuse
we excuse

ik verontschuldig
jij verontschuldigt
wij verontschuldigen
» meer vervoegingen van verontschuldigen


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Excuse me?

Wablieft?

Excuse me, I'm lost.

Pardon, ik ben verdwaald.

Excuse me. Where is the bakery?

Excuseer. Waar is de bakkerij?

Excuse me, what time is it?

Pardon, hoe laat is het?

Please excuse me, I have to leave.

Neem mij niet kwalijk, ik moet vertrekken.

Excuse me, may I come in?

Neem me niet kwalijk, mag ik binnen komen?

There is no excuse for his delay.

Er is geen excuus voor zijn te laat komen.

I have to excuse myself to Ann.

Ik moet mijn verontschuldigingen aanbieden aan Ann.

Excuse me, could you pass me the sugar?

Neemt u me niet kwalijk, kunt u me de suiker aangeven?

It is no use making an excuse like that.

Het heeft geen zin om zo'n smoes te gebruiken.

No matter what the excuse, he is to be blamed.

Ongeacht wat het excuus is, hij is te wijten.

Excuse me! (before asking someone)

Pardon

Excuse me, but would you please tell me the way to the post office?

Excuseert u mij, kunt u mij de weg naar het postkantoor wijzen?


Gerelateerd aan excuse

make excuse - justify - validate - vindicate - justification - vindication - forgive - pardon - remit - absolve - acquit - condone - exempt - let off - relieveabsolve - bespeak