Vertaling van excuse

Inhoud:

Engels
Nederlands
to excuse, to make excuse {ww.}
excuseren
verontschuldigen
verschonen

I excuse
you excuse
we excuse

ik excuseer
jij excuseert
wij excuseren
» meer vervoegingen van excuseren

to excuse, to justify, to validate, to vindicate {ww.}
billijken 
in het gelijk stellen
rechtvaardigen 

I excuse
you excuse
we excuse

ik billijk
jij billijkt
wij billijken
» meer vervoegingen van billijken

excuse, justification, vindication {zn.}
motivering [v]
rechtvaardiging [v]
wettiging [v]
excuse {zn.}
excuus [o]
verontschuldiging [v]
verschoning [v]
There is no excuse for his delay.
Er is geen excuus voor zijn te laat komen.
No matter what the excuse, he is to be blamed.
Ongeacht wat het excuus is, hij is te wijten.
to forgive, to pardon, to excuse, to remit {ww.}
vergeven
begenadigen

I excuse
you excuse
we excuse

ik vergeef
jij vergeeft
wij vergeven
» meer vervoegingen van vergeven

Is it harder to forgive or to forget?
Is het moeilijker te vergeven, of te vergeten?
to absolve, to acquit, to condone, to excuse {ww.}
excuseren
absolveren
verschonen
vrijspreken
verontschuldigen
de absolutie geven

I excuse
you excuse
we excuse

ik excuseer
jij excuseert
wij excuseren
» meer vervoegingen van excuseren

pretext, excuse, plea {zn.}
smoes
dekmantel [m]
voorwendsel
pretext
It is no use making an excuse like that.
Het heeft geen zin om zo'n smoes te gebruiken.
apology, excuse {zn.}
excuus [o]
verontschuldiging [v]

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Excuse me?

Wablieft?

Excuse me, I'm lost.

Pardon, ik ben verdwaald.

Excuse me. Where is the bakery?

Excuseer. Waar is de bakkerij?

Excuse me, what time is it?

Pardon, hoe laat is het?

Please excuse me, I have to leave.

Neem mij niet kwalijk, ik moet vertrekken.

Excuse me, may I come in?

Neem me niet kwalijk, mag ik binnen komen?

There is no excuse for his delay.

Er is geen excuus voor zijn te laat komen.

I have to excuse myself to Ann.

Ik moet mijn verontschuldigingen aanbieden aan Ann.

Excuse me, could you pass me the sugar?

Neemt u me niet kwalijk, kunt u me de suiker aangeven?

It is no use making an excuse like that.

Het heeft geen zin om zo'n smoes te gebruiken.

No matter what the excuse, he is to be blamed.

Ongeacht wat het excuus is, hij is te wijten.

Excuse me! (before asking someone)

Pardon

Excuse me, but would you please tell me the way to the post office?

Excuseert u mij, kunt u mij de weg naar het postkantoor wijzen?


Gerelateerd aan excuse

make excuse - justify - validate - vindicate - justification - vindication - forgive - pardon - remit - absolve - acquit - condone - pretext - plea - apologyabsolve