Vertaling van far

Inhoud:

Engels
Nederlands
far, immensely {bw.}
een heleboel
extremely, far, hugely {bw.}
allemachtig
away, far, forth, off, yonder, afar {bw.}
heen
over 
vandoor
verwijderd
voort
weg 
distant, far, remote, faraway {bn.}
afgelegen 
ver 
veraf
verafgelegen 
verwijderd
ververwijderd
far away, remotely, afar, far, afield {bw.}
achteraf 
afgelegen 
ver 


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Far

Ver (weg)

Far from eye far from heart.

Uit het oog, uit het hart.

You've gone too far!

Je bent te ver gegaan!

It's not so far.

Het is niet zo ver.

South Africa is far away.

Zuid-Afrika is ver weg.

You're carrying this too far.

Je draaft een beetje door.

Is it far from here?

Is het hier ver vandaan?

So far everything has been going well.

Tot dusver gaat alles goed.

Jim tends to go too far.

Jim is geneigd om te ver te gaan.

As far as I know, he's guilty.

Voor zover ik weet, is hij schuldig.

This is by far the best.

Dit is veruit de beste.

He lives far away from my house.

Hij woont ver van mijn huis.

His house is not far from here.

Zijn huis is niet ver van hier.

His argument was far from rational.

Zijn argument was verre van rationeel.

I am not angry, far from it.

Ik ben niet boos, verre van dat zelfs.


Gerelateerd aan far

immensely - extremely - hugely - away - forth - off - yonder - afar - distant - remote - faraway - far away - remotely - afield