Vertaling van away

Inhoud:

Engels
Nederlands
away, far, forth, off, yonder, afar {bw.}
heen
over 
vandoor
verwijderd
voort
weg 
away, outside {bn.}
uit
away, outside {bn.}
uit
away, outside {bn.}
out
away, outside {bn.}
stroomafwaarts
aside, away, by {bw.}
langs
voorbij

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

He passed away yesterday.

Hij is gisteren overleden.

He looked away.

Hij keek weg.

The boy ran away.

De jongen liep weg.

Rain, rain go away!

Regen, regen, ga weg!

I'm coming right away.

Ik kom er onmiddellijk aan.

The dog went away.

De hond ging weg.

Go away. I'm busy.

Ga weg. Ik heb het druk.

Don't throw away this magazine.

Gooi dit tijdschrift niet weg.

He should come right away!

Hij moet onmiddellijk komen.

South Africa is far away.

Zuid-Afrika is ver weg.

Tom passed away this morning.

Tom overleed vanmorgen.

Somebody took away my bag.

Iemand heeft mijn zak weg genomen.

Why did he run away?

Waarom is hij weggelopen?

America did away with slavery.

Amerika schafte slavernij af.

Michael Jackson has passed away.

Michael Jackson is niet meer.


Gerelateerd aan away

far - forth - off - yonder - afar - outside - aside - bydone with - law practice