Vertaling van off

Inhoud:

Engels
Nederlands
off {vz.}
vanaf 
away we go, let's start, let's go, off {tw}
aan de slag
hup
vooruit
away, far, forth, off, yonder, afar {bw.}
heen
over 
vandoor
verwijderd
voort
weg 
off, sour, turned {bn.}
zuur

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Piss off!

Scheer je weg!

Stay off the grass.

Loop niet op het gras.

Take off your shoes.

Doe uw schoenen uit.

Turn it off.

Zet het af.

It has cooled off.

Het is afgekoeld.

You piss me off!

Je hangt mijn voeten uit!

It went off smoothly.

Het verliep vlotjes.

Take off your wet clothes.

Doe uw natte kleren uit.

I shouldn't have logged off.

Ik had niet moeten uitloggen.

I take off my hat.

Ik zet mijn hoed af.

Take that off your head.

Haal dat van je hoofd af.

Tom took his shirt off.

Tom trok zijn shirt uit.

Please turn off the TV.

Doe de televisie uit alstublieft.

The radio is powered off.

De radio is uit.

Tomorrow is my day off.

Morgen is mijn vrije dag.


Gerelateerd aan off

away we go - let's start - let's go - away - far - forth - yonder - afar - sour - turnedbad