Vertaling van favourable

Inhoud:

Engels
Nederlands
advantageous, favourable, auspicious {bn.}
goedgezind
gunstig
toegenegen
welgezind
lievelings-
favorable, favourable {bn.}
gunstig
bevorderlijk
favorabel
positief
favorable, favourable, golden, lucky, prosperous {bn.}
gunstig
voordelig
favorable, favourable, golden, lucky, prosperous {bn.}
hoogblond
favorable, favourable, golden, lucky, prosperous {bn.}
goudachtig
favorable, favourable, golden, lucky, prosperous {bn.}
interessant
favorable, favourable, golden, lucky, prosperous {bn.}
riant
favorable, favourable, golden, lucky, prosperous {bn.}
florissant
florerend
favorable, favourable, golden, lucky, prosperous {bn.}
goudgeel


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Another factor to be taken into consideration is that the present situation is favourable to us.

Een andere factor waar rekening mee moet worden gehouden is, dat de huidige situatie gunstig is voor ons.

Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.

Iedereen heeft recht op arbeid, op vrije beroepskeuze, op goede en rechtvaardige werkvoorwaarden, en op bescherming tegen werkloosheid.


Gerelateerd aan favourable

advantageous - auspicious - favorable - golden - lucky - prosperousgood - blond - attractive - favorable - successful - xanthous