Vertaling van lucky

Inhoud:

Engels
Nederlands
lucky {bn.}
fortuinlijk
gezegend
gelukkig
favorable, favourable, golden, lucky, prosperous {bn.}
gunstig
voordelig
favorable, favourable, golden, lucky, prosperous {bn.}
hoogblond
favorable, favourable, golden, lucky, prosperous {bn.}
goudachtig
favorable, favourable, golden, lucky, prosperous {bn.}
interessant
favorable, favourable, golden, lucky, prosperous {bn.}
riant
favorable, favourable, golden, lucky, prosperous {bn.}
florissant
florerend
favorable, favourable, golden, lucky, prosperous {bn.}
goudgeel

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

But he was lucky.

Maar hij heeft geluk gehad.

Tom is a lucky bastard.

Tom is een bofkont.

Seven is a lucky number.

Zeven is een gelukbrengend getal.

The lucky sod just won the lottery.

Die bofkont heeft net de loterij gewonnen.

Being lucky, he was in time for the train.

Hij had geluk en was op tijd voor de trein.

Some believe that seven is a lucky number.

Sommigen geloven dat zeven een geluksgetal is.

Some people believe that seven is a lucky number.

Sommigen geloven dat zeven een geluksgetal is.

I was lucky that I was able to find a good babysitter.

Ik heb geluk gehad dat ik er in geslaagd ben een goede babysit te vinden.


Gerelateerd aan lucky

favorable - favourable - golden - prosperousgood - blond - attractive - favorable - successful - xanthous