Vertaling van favorable

Inhoud:

Engels
Nederlands
favorable, favourable {bn.}
gunstig
bevorderlijk
favorabel
positief
favorable, favourable, golden, lucky, prosperous {bn.}
gunstig
voordelig
favorable, favourable, golden, lucky, prosperous {bn.}
hoogblond
favorable, favourable, golden, lucky, prosperous {bn.}
goudachtig
favorable, favourable, golden, lucky, prosperous {bn.}
interessant
favorable, favourable, golden, lucky, prosperous {bn.}
riant
favorable, favourable, golden, lucky, prosperous {bn.}
florissant
florerend
favorable, favourable, golden, lucky, prosperous {bn.}
goudgeel
advantageous, favourable, auspicious {bn.}
goedgezind
gunstig
toegenegen
welgezind
lievelings-

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

His new book met with a favorable reception.

Zijn nieuwe boek werd goed ontvangen.

It has become evident that this is a very favorable factor for our project, which aims precisely at creating a network of translations in as many languages as possible in joint work.

Het blijkt dat dit een zeer gunstige factor is voor ons project, dat juist als doel heeft in samenwerking een netwerk te scheppen van vertalingen in zoveel mogelijk talen.


Gerelateerd aan favorable

favourable - golden - lucky - prosperous - advantageous - auspiciousgood - blond - attractive - favorable - successful - xanthous