Vertaling van fertility

Inhoud:

Engels
Nederlands
abundance, plenty, richness, affluence, wealth, fertility, prolificacy, rankness {zn.}
rijkdom
overvloed  [m]
abundantie [v]
rijkdommen
Despite all his wealth, he is stingy.
Ondanks al zijn rijkdom is hij toch gierig.
fertility, prolificacy, rankness, richness {zn.}
reproduktievermogen
fecundicity, fertility {zn.}
weligheid [v]
vruchtbaarheid [v]
birth rate, birthrate, fertility, fertility rate, natality {zn.}
reproductiecijfer
reproduktiecijfer
birth rate, birthrate, fertility, fertility rate, natality {zn.}
geboortecijfer [o] (het ~)
nativiteit
geboortencijfer
Following the demographic data, the government was obliged to adopt a policy that would stimulate birth rate.
Naar aanleiding van de demografische gegevens was de regering genoodzaakt een beleid aan te nemen dat het geboortecijfer zou stimuleren.

Gerelateerd aan fertility

abundance - plenty - richness - affluence - wealth - prolificacy - rankness - fecundicity - birth rate - birthrate - fertility rate - natalityfund - ability - index - average