Vertaling van fine

Inhoud:

Engels
Nederlands
to fine {ww.}
beboeten 

I fine
you fine
we fine

ik beboet
jij beboet
wij beboeten
» meer vervoegingen van beboeten

fine {zn.}
boete  [v]
bekeuring 
geldboete [v]
They fine you in Singapore if you throw trash in the streets.
In Singapore krijg je een boete als je afval op straat gooit.
fine, great, excellent, superb {bn.}
excellent
kostelijk
tiptop
tof
uitmuntend
voortreffelijk
uitstekend 
fine, very well, superbly {bw.}
uitstekend 
wonderwel
prima
uitmuntend
fine {bn.}
fijn 
gekuist
fine, very well {bw.}
uitstekend 
to fine, to ticket {ww.}
verbaliseren
beboeten
prenten
bekeuren

I fine
you fine
we fine

ik verbaliseer
jij verbaliseert
wij verbaliseren
» meer vervoegingen van verbaliseren

beautifully, fine {bw.}
mooi 
net
beautiful, fine, handsome, lovely, fair, pretty {bn.}
fraai
mooi 
knap 
net
schoon 
serene, untroubled, calm, clear, fine, peaceful, placid, unruffled {bn.}
helder 
onbezorgd
sereen
subtle, delicate, fine, light {bn.}
fijn 
spitsvondig
subtiel 
good, nice, okay, fine {bn.}
goed 
okee
okay, well, fine {bw.}
goed 
nu goed
dainty, delicate, fine, refined, gentle, sensitive, soft, tender, awkward {bn.}
delicaat
fijn 
gevoelig
iel
kies 
kieskeurig
tactvol
teder
teer 


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I'm fine.

Mij gaat het goed.

Thanks, I'm fine.

Dank u, met mij gaat het goed.

I'm fine, thank you.

Ik ben in orde, dank je.

I'm fine too.

Met mij gaat het ook goed.

Fine, thank you. And you?

Goed, dank u. En met u?

I am fine, thank you.

Ik ben in orde, dank je.

Next Wednesday will be fine.

Komende woensdag is oké.

What a fine moon we have tonight!

Wat is de maan vanavond mooi!

It may possibly be fine tomorrow.

Mogelijk is het morgen goed.

It was such a fine day that we decided to have a picnic.

Het was zo'n mooie dag, dat we besloten te gaan picknicken.

"It's fine," Dima laughed. "I'm still growing, after all. I'll grow into it."

"Het is prima," lachte Dima. "Ik ben per slot van rekening nog in de groei. Ik groei er wel in."

They fine you in Singapore if you throw trash in the streets.

In Singapore krijg je een boete als je afval op straat gooit.

He took advantage of the fine weather to paint the wall.

Hij maakte gebruik van het mooie weer om de muur te schilderen.


Gerelateerd aan fine

great - excellent - superb - very well - superbly - ticket - beautifully - beautiful - handsome - lovely - fair - pretty - serene - untroubled - calmpenalise