Vertaling van go over

Inhoud:

Engels
Nederlands
to come off, to go off, to go over {ww.}
lopen
marcheren
gaan
verlopen
to check, to check into, to check out, to check over, to check up on, to go over, to look into, to suss out {ww.}
controleren
nazien
nakijken
nalopen
nagaan
natrekken
checken
I just wanted to check my email.
Ik wilde net mijn e-mail gaan controleren.
You should check the engine coolant level regularly.
Je moet het niveau van de koelvloeistof in de motor regelmatig controleren.
to check, to check into, to check out, to check over, to check up on, to go over, to look into, to suss out {ww.}
nazitten
zoeken
achternazitten
to check, to check into, to check out, to check over, to check up on, to go over, to look into, to suss out {ww.}
nakijken
to fall over, to go over {ww.}
omdonderen
to fall over, to go over {ww.}
omgaan
omkiepen
omvervallen
omzwiepen
omkukelen
omtuimelen
omkippen
omkieperen
omflikkeren
kieperen
omvallen
to fall over, to go over {ww.}
omduikelen
to fall over, to go over {ww.}
omdonderen
to check, to check into, to check out, to check over, to check up on, to go over, to look into, to suss out {ww.}
nalezen
nazien

Gerelateerd aan go over

come off - go off - check - check into - check out - check over - check up on - look into - suss out - fall overcome about - analyse - assist - check - emend - bowl over - fall - tumble - fall over - consult