Vertaling van fall

Inhoud:

Engels
Nederlands
to fall, to fall off, to tumble down, to decline, to drop {ww.}
afvallen 
afvallig worden
uitvallen

I fall
you fall
we fall

ik val af
jij valt af
wij vallen af
» meer vervoegingen van afvallen

fall, drop, lapse {zn.}
val 
Don't fall for his old tricks.
Val niet voor één van zijn oude truuks.
The oil made the floor slippery and caused his sudden fall.
De olie maakte de vloer glad en veroorzaakte zijn plotse val.
to decrease, to diminish, to drop, to fall, to reduce, to shrink {ww.}
verflauwen
slinken
afnemen 
tanen
verminderen 

I fall
you fall
we fall

ik verflauw
jij verflauwt
wij verflauwen
» meer vervoegingen van verflauwen

to drop, to fall, to lapse {ww.}
vallen 
neervallen
afvallen 
verschieten

I fall
you fall
we fall

ik val
jij valt
wij vallen
» meer vervoegingen van vallen

Let's drop it.
Laat vallen.
Don't drop that glass.
Laat dat glas niet vallen.
decline, going down, fall, regression, retreat, setback {zn.}
teruggang
achteruitgang  [m]
vermindering [v]
verloop 
destruction, doom, downfall, fall, perdition, ruin, wreck {zn.}
ondergang
verderf
autumn, fall {zn.}
herfst 
najaar
In autumn the leaves turn yellow.
In de herfst worden de bladeren geel.
Which do you prefer, spring or autumn?
Wat verkies je, lente of herfst?

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I'm afraid to fall.

Ik ben bang om te vallen.

Be careful not to fall.

Pas op dat ge niet valt!

Leaves begin to fall in October.

In oktober beginnen de bladeren te vallen.

We will never fall in love again.

We zullen nooit opnieuw verliefd worden.

Don't fall for his old tricks.

Val niet voor één van zijn oude truuks.

The apple doesn't fall far from the tree.

Zo vader, zo zoon.

In the fall, many birds head for the south.

In het najaar gaan veel vogels naar het zuiden.

A single step, and you will fall over the cliff.

Nog één stap en je valt van de klif af.

I am going to Spain in the fall.

Ik ga in de herfst naar Spanje.

Everything which flies will sooner or later fall down.

Alles wat vliegt, valt vroeg of laat naar beneden.

When you fall off the stairs, you're downstairs quickly.

Als je van de trap afvalt, ben je gauw beneden.

These green leaves will turn red in the fall.

In de herfst worden deze groene bladeren rood.

Read the newspaper every day, or you will fall behind the times.

Lees elke dag de krant, want anders bent u niet op de hoogte van het laatste nieuws.

It took me a little more time than usually to fall asleep.

Ik had iets langer nodig dan gewoonlijk om in te slapen.

If you don't watch out, you'll soon fall in the water.

Als je niet uitkijkt, lig je dadelijk nog in het water.