Vertaling van hack on

Inhoud:

Engels
Nederlands
to hack {ww.}
doorhakken

I hack
you hack
we hack

ik doorhak
jij doorhakt
wij doorhakken
» meer vervoegingen van doorhakken

to chop, to chop up, to hack {ww.}
fijnhakken

I hack
you hack
we hack

ik hak fijn
jij hakt fijn
wij hakken fijn
» meer vervoegingen van fijnhakken

to cut off, to chop, to hack {ww.}
afhakken
omhakken
afkappen
afhouwen

I hack
you hack
we hack

ik hak af
jij hakt af
wij hakken af
» meer vervoegingen van afhakken

Actually I wanted to be a damsel in a tower guarded by seven dragons, and then a prince on a white horse would chop off the dragons' heads and liberate me.
Eigenlijk wilde ik een jonkvrouw zijn in een toren die bewaakt wordt door zeven draken, en dan zou een prins op een wit paard alle draken hun kop afhakken en mij bevrijden…
to chop, to cut, to hack, to hew {ww.}
houwen
kappen
hakken

I hack
you hack
we hack

ik houw
jij houwt
wij houwen
» meer vervoegingen van houwen

to hack, to hack on {ww.}
hacken

I hack
you hack
we hack

ik hack
jij hackt
wij hacken
» meer vervoegingen van hacken

to hack {ww.}
schaven

I hack
you hack
we hack

ik schaaf
jij schaaft
wij schaven
» meer vervoegingen van schavenGerelateerd aan hack on

hack - chop - chop up - cut off - cut - hewcollide with - kick