Vertaling van hope

Inhoud:

Engels
Nederlands
to hope {ww.}
hopen 

I hope
you hope
we hope

ik hoop
jij hoopt
wij hopen
» meer vervoegingen van hopen

Let's hope so.
Laten we het hopen.
Let's hope so!
Laat ons hopen!
hope {zn.}
hoop
uitzicht
I hope not.
Ik hoop van niet.
He never loses hope.
Hij verliest nooit de hoop.
hope {zn.}
hoop [m] (de ~)
While I breathe, I hope.
Zolang ik adem, hoop ik.
I hope that John comes.
Ik hoop dat John komt.
to desire, to hope, to trust {ww.}
hopen

I hope
you hope
we hope

ik hoop
jij hoopt
wij hopen
» meer vervoegingen van hopen

Let's hope times change.
Laten we hopen dat tijden veranderen.
We hope you will enjoy the show.
We hopen dat je van de voorstelling zult genieten.
to go for, to hope {ww.}
hopen

I hope
you hope
we hope

ik hoop
jij hoopt
wij hopen
» meer vervoegingen van hopen

As always, I could only hope the police wouldn't stop me.
Zoals altijd kon ik slechts hopen dat de politie me niet zou aanhouden.


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

He never loses hope.

Hij verliest nooit de hoop.

Let's hope so.

Laten we het hopen.

I hope not.

Ik hoop van niet.

Let's hope times change.

Laten we hopen dat tijden veranderen.

Let's hope so!

Laat ons hopen!

I hope you'll like it.

Ik hoop dat het u zal bevallen.

While I breathe, I hope.

Zolang ik adem, hoop ik.

I hope that John comes.

Ik hoop dat John komt.

I hope to see you soon.

Ik hoop je snel te zien.

I sure hope this is a dream.

Ik hoop echt dat dit een droom is.

I hope our team will win.

Ik hoop dat ons team wint.

We hope you will enjoy the show.

We hopen dat je van de voorstelling zult genieten.

While there is life, there is hope.

Zolang er leven is, is er hoop.

I hope he will wait for me.

Ik hoop dat hij op me wacht.

I hope to see his picture soon.

Ik hoop zijn foto gauw te zien.


Gerelateerd aan hope

desire - trust - go fordesire - wish - hanker