Vertaling van hurry

Inhoud:

Engels
Nederlands
to hurry, to rush {ww.}
zich haasten
haast maken
to hurry, to hasten {ww.}
zich voorthaasten
zich haasten
jachten
jagen
haast hebben

I hurry
you hurry
we hurry

ik jacht
jij jacht
wij jachten
» meer vervoegingen van jachten

to hurry {ww.}
zich haasten
haast maken
to hurry, to press, to urge {ww.}
haasten
urgent zijn
tot haast aanzetten
jachten
dringen

I hurry
you hurry
we hurry

ik haast
jij haast
wij haasten
» meer vervoegingen van haasten

Let's hurry.
Laten we ons haasten.
I detest having to hurry in the morning.
Ik heb er een hekel aan om 's morgens te moeten haasten.
to go fast, to hurry, to rush, to hasten, to speed {ww.}
zich spoeden
zich haasten
spoed maken
voortmaken
haast maken

I hurry
you hurry
we hurry

ik maak voort
jij maakt voort
wij maken voort
» meer vervoegingen van voortmakenVoorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Hurry back.

Kom snel terug.

Let's hurry.

Laten we ons haasten.

Please hurry up!

Haast je alsjeblieft!

I have to hurry!

Ik heb haast!

Hurry it up!

Schiet op!

Hurry up and get in.

Schiet op en stap in.

Hurry up!

Haast je!

Hurry up, or you'll miss the train.

Haast je, of je haalt de trein niet.

You'd better hurry, or you'll miss the train.

Je kan maar beter opschieten, of je mist de trein.

I detest having to hurry in the morning.

Ik heb er een hekel aan om 's morgens te moeten haasten.

Let's hurry so we can catch the bus.

Laten we opschieten om de bus te halen.

I'm starving! Hurry and give me something to eat.

Ik ben uitgehongerd! Schiet op en geef me iets te eten.

Hurry up, and you will be in time.

Schiet op, dan zal je op tijd zijn.

Don't you think it odd that she was in such a hurry?

Vindt ge het niet raar dat ze zo gehaast was?

I ran a red light in my car, because I was in a hurry.

Ik reed met mijn auto door rood, omdat ik haast had.


Gerelateerd aan hurry

rush - hasten - press - urge - go fast - speed