Vertaling van press

Inhoud:

Engels
Nederlands
to press {ww.}
indrukken

I press
you press
we press

ik druk in
jij drukt in
wij drukken in
» meer vervoegingen van indrukken

to press, to gloss {ww.}
glanzen

I press
you press
we press

ik glans
jij glanst
wij glanzen
» meer vervoegingen van glanzen

to press, to press firmly {ww.}
aandrukken 

I press
you press
we press

ik druk aan
jij drukt aan
wij drukken aan
» meer vervoegingen van aandrukken

press, printer {zn.}
pers
drukpers [v]
press {zn.}
pers
to oppress, to press, to squeeze, to pinch, to squash {ww.}
pressen
persen
drukken 
knellen
dringen

I press
you press
we press

ik pres
jij prest
wij pressen
» meer vervoegingen van pressen

to hurry, to press, to urge {ww.}
haasten
urgent zijn
tot haast aanzetten
jachten
dringen

I press
you press
we press

ik haast
jij haast
wij haasten
» meer vervoegingen van haasten

Let's hurry.
Laten we ons haasten.
I detest having to hurry in the morning.
Ik heb er een hekel aan om 's morgens te moeten haasten.
cabinet, closet, cupboard, press, wardrobe, chest, bookcase {zn.}
kast  [v]


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I want to press charges.

Ik wil aangifte te doen.

Don't press your opinion on me.

Dring uw opinies niet aan mij op.

The president will hold a press conference later today.

De prezident zal later op de dag een persconferentie geven.

Press the green button. If you do so, the light will go on.

Druk op de groene knop. Als je dat doet, gaat het lampje branden.


Gerelateerd aan press

gloss - press firmly - printer - oppress - squeeze - pinch - squash - hurry - urge - cabinet - closet - cupboard - wardrobe - chest - bookcase