Vertaling van important

Inhoud:

Engels
Nederlands
important, serious, grave, key, significant, weighty, bad {bn.}
belangrijk 
erg
ernstig 
voornaam
zwaar
zwaarwichtig
important, significant {bn.}
significant
authoritative, important {bn.}
gewichtig
important
groot
belangrijk
zwaarwegend
significant
voornaam
crucial, important {bn.}
gewichtig


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

This is not important.

Dat is niet belangrijk.

It's not important.

Het is niet belangrijk.

Water is important for people.

Water is belangrijk voor mensen.

Your health is more important.

Je gezondheid is belangrijker.

They don't decide important matters.

Ze nemen geen belangrijke beslissingen.

The administration makes important decisions.

De administratie neemt belangrijke beslissingen.

In my opinion, Esperanto is very important.

Naar mijn mening is Esperanto erg belangrijk.

It is extremely important to exercise daily.

Het is erg belangrijk om dagelijks te sporten.

You never have time for important things!

Jij hebt nooit tijd voor de belangrijke dingen!

Quality is more important than quantity.

Kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit.

Nothing is more important than health.

Niets is belangrijker dan gezondheid.

Health is more important than wealth.

Welzijn is belangrijker dan welvaart.

What he says is very important.

Wat hij zegt, is heel belangrijk.

There is nothing so important as friendship.

Er is niets zo belangrijk als vriendschap.

Gestures are very important in human communication.

Gebaren zijn erg belangrijk in communicatie tussen mensen.


Gerelateerd aan important

serious - grave - key - significant - weighty - bad - authoritative - crucialsufficiently - authoritative