Vertaling van serious

Inhoud:

Engels
Nederlands
earnest, serious, staid, grave, meaningful, solemn {bn.}
ernstig 
serieus
stemmig
important, serious, grave, key, significant, weighty, bad {bn.}
belangrijk 
erg
ernstig 
voornaam
zwaar
zwaarwichtig
dangerous, grave, grievous, life-threatening, serious, severe {bn.}
gis
link
gevaarlijk


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Is it anything serious?

Is het iets ernstigs?

Are you serious?

Meen je dat echt?

It's nothing serious.

Het is niets ernstig.

My boyfriend seems serious.

Mijn vriendje lijkt serieus te zijn.

I'm serious

Ik meen het serieus

Drunk driving is a serious problem.

Dronken rijden is een serieus probleem.

Have you ever had a serious illness?

Heb je ooit een ernstige ziekte gehad?

I need to have a serious talk with Nikolai Alekseyevich.

Ik moet een serieus gesprek hebben met Nikolai Aleksejevitsj.

No! Did he really say that? You can't be serious!

Bah! Heeft hij dat echt gezegd? Onmogelijk!

It's never easy to tell whether he's being serious or not.

Het is nooit gemakkelijk te bepalen of hij al dan niet serieus is.

"No," the shopkeeper replied. "I'm quite serious. You saw the price tag."

"Nee," antwoordde de winkelier. "Ik meen het. U heeft het prijskaartje gezien."

"I know," said Al-Sayib, getting a new bottle of Fanta. "This is serious business. So why'd you call?"

"Weet ik," zei Al-Sayib, terwijl hij een nieuwe fles Fanta haalde. "Dit is een serieuze aangelegenheid. Maar waarom bel je?"


Gerelateerd aan serious

earnest - staid - grave - meaningful - solemn - important - key - significant - weighty - bad - dangerous - grievous - life-threatening - severe