Vertaling van information

Inhoud:

Engels
Nederlands
information {zn.}
informatie  [v]
Is this information correct?
Is deze informatie correct?
You must gather further information.
Je moet meer informatie verzamelen.
information, account, info, notification {zn.}
informatie  [v]
inlichting [v]
verwittiging [v]
terechtwijzing  [v]
bericht  [o]
Thanks for the info.
Bedankt voor de inlichting.
Thanks for the information.
Bedankt voor de inlichting.
data, information {zn.}
gegevens 
data
High volumes of data can be difficult to aggregate.
Grote hoeveelheden data kunnen moeilijk te aggregeren zijn.
We have new data about production and sale of electric fly swatters worldwide.
We hebben nieuwe gegevens over productie en verkoop van elektrische vliegenmeppers wereldwijd.
info, information {zn.}
inlichting [v] (de ~)
data, information {zn.}
data [o] (de ~)
data, information {zn.}
gegeven [o] (het ~)

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Thanks for the information.

Bedankt voor de inlichting.

Is this information correct?

Is deze informatie correct?

You must gather further information.

Je moet meer informatie verzamelen.

Please send us more information.

Gelieve ons meer informatie te zenden.

He refused to give them the information.

Hij weigerde hen de informatie te geven.

The information you gave me is of little use.

De info die je me gaf is van weinig nut.

What changes the world is communication, not information.

Wat de wereld verandert, is communicatie, niet informatie.

The information is in a file in my computer.

De informatie staat in een bestand op mijn computer.

There is conflicting information regarding that drug's safety.

De informatie over de veiligheid van dat medicijn spreekt elkaar tegen.

It beats me how she could have gotten that secret information.

Het is me een raadsel hoe ze aan die geheime informatie zou kunnen gekomen zijn.

You want more information about our activities? Subscribe to our newsletter.

Wens je meer info over onze activiteiten? Abonneer je hier op de nieuwsbrief.

If possible, I'd like to receive new information about this case.

Indien mogelijk zou ik graag nieuwe informatie over deze zaak ontvangen.


Gerelateerd aan information

account - info - notification - datainforming - data