Vertaling van data

Inhoud:

Engels
Nederlands
data {zn.}
gegeven  [o]
data, information {zn.}
gegevens 
data
High volumes of data can be difficult to aggregate.
Grote hoeveelheden data kunnen moeilijk te aggregeren zijn.
We have new data about production and sale of electric fly swatters worldwide.
We hebben nieuwe gegevens over productie en verkoop van elektrische vliegenmeppers wereldwijd.
data, material, stuff {zn.}
materiaal
materieel
grondstof
I want a suit made of this material.
Ik wil een pak gemaakt van dit materiaal.
data, information {zn.}
data [o] (de ~)
data, information {zn.}
gegeven [o] (het ~)

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

We have new data about production and sale of electric fly swatters worldwide.

We hebben nieuwe gegevens over productie en verkoop van elektrische vliegenmeppers wereldwijd.

The data to be discussed below was collected in the following way.

De gegevens die hieronder besproken worden zijn op de volgende manier verzameld.

Following the demographic data, the government was obliged to adopt a policy that would stimulate birth rate.

Naar aanleiding van de demografische gegevens was de regering genoodzaakt een beleid aan te nemen dat het geboortecijfer zou stimuleren.

High volumes of data can be difficult to aggregate.

Grote hoeveelheden data kunnen moeilijk te aggregeren zijn.

The saved game appears to be damaged and cannot be used. Please quit the game and then restart after removing the save data.

Het opslagbestand is beschadigd en kan niet worden gebruikt. Beëindig de game, verwijder de opslagdata en start de game opnieuw op.

You are not the owner of this save data. You will not be able to save your progression. Trophies will be disabled.

Je bent geen eigenaar van dit opslagbestand. Je kunt je voortgang niet opslaan. Trofeeën zijn niet beschikbaar.

But you know, it would be sad to collect all these sentences, and keep them for ourselves. Because there's so much you can do with them. Which is why Tatoeba is open. Our source code is open. Our data is open.

Maar weet je, het zou toch jammer zijn om al deze zinnen te verzamelen en voor onszelf te houden, omdat je er zoveel mee kunt doen. Daarom is Tatoeba open. Onze broncode is open. Onze gegevens zijn open.


Gerelateerd aan data

information - material - stuffdata