Vertaling van john

Inhoud:

Engels
Nederlands
John {eigenn.}
Johan
Johannes
Hans [m]
Jan
Jannes
Janus
john, trick, whoremaster, whoremonger {zn.}
prostituant
hoerenjager
hip
hoereerder
hoerenloper [m] (de ~)
bathroom, can, john, lav, lavatory, privy, toilet {zn.}
doos
I can put things in a box.
Ik kan dingen in een doos steken.
bathroom, can, john, lav, lavatory, privy, toilet {zn.}
wc [m] (de ~)
WC
w.c.
W.C.
I have to go to the bathroom.
Ik moet naar de wc.
Can I use your toilet, please?
Mag ik van uw wc gebruikmaken?
bathroom, can, john, lav, lavatory, privy, toilet {zn.}
plee [m] (de ~)
doos [m] (de ~)
toilet [o] (het ~)
closet [o] (het ~)
sekreet
schijthuis
retirade [v] (de ~)
privaat [o] (het ~)
poepdoos
kakdoos
gemak [o] (het ~)
bestekamer
Where's the toilet?
Waar is de plee?
Where's the bathroom?
Waar is het toilet?
gospel according to john, john {zn.}
Johannes

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

John isn't here.

John is er niet.

"That's right", said John.

"Dat klopt", zei John.

I am John.

Ik ben John.

John has two sons.

John heeft twee zonen.

Hello, John! How are you?

Hallo John! Hoe gaat het?

They named their son John.

Ze hebben hun zoon John genoemd.

Their son's name is John.

De naam van hun zoon is John.

John inherited a large fortune.

John erfde een groot fortuin.

John acts like Helen's guardian.

John doet alsof hij Helens beschermer is.

John lives in New York.

John woont in New York.

John ran into the room.

John liep de kamer in.

John is good at maths.

John is goed in wiskunde.

John is good at mathematics.

John is goed in wiskunde.

Hey John, how's it going?

Hallo John, hoe gaat het met je?

John can't play the guitar.

Jon kan geen gitaar spelen.


Gerelateerd aan john

John - trick - whoremaster - whoremonger - bathroom - can - lav - lavatory - privy - toilet - gospel according to johnadult male - booth - bathroom - evangelist