Vertaling van toilet

Inhoud:

Engels
Nederlands
toilet, water closet, bathroom, lavatory, restroom {zn.}
WC
watercloset 
closet [o]
I have to go to the bathroom.
Ik moet naar de wc.
May I use the bathroom?
Mag ik van uw wc gebruikmaken?
toilet, lavatory, loo, bog, WC, privy {zn.}
plee [m]
kleinste kamertje [o]
toilet [o]
gemak  [o]
privaat [o]
Where's the toilet?
Waar is de plee?
toilet, attire {zn.}
toilet [o]
kleding  [v]
bathroom, can, john, lav, lavatory, privy, toilet {zn.}
doos
I can put things in a box.
Ik kan dingen in een doos steken.
bathroom, can, john, lav, lavatory, privy, toilet {zn.}
wc [m] (de ~)
WC
w.c.
W.C.
Can I use your toilet, please?
Mag ik van uw wc gebruikmaken?
May I use your toilet?
Mag ik van uw wc gebruikmaken?
bathroom, can, john, lav, lavatory, privy, toilet {zn.}
plee [m] (de ~)
doos [m] (de ~)
toilet [o] (het ~)
closet [o] (het ~)
sekreet
schijthuis
retirade [v] (de ~)
privaat [o] (het ~)
poepdoos
kakdoos
gemak [o] (het ~)
bestekamer
Where's the bathroom?
Waar is het toilet?
Putin said that it’s necessary to ‘soak’ the terrorists ‘in the john’.
Putin zei dat terroristen "in de plee in de week gezet" moeten worden.
can, commode, crapper, pot, potty, stool, throne, toilet {zn.}
pot [m] (de ~)
pispot [m] (de ~)
nachtspiegel [m] (de ~)
piespot [m] (de ~)
po [m] (de ~)
The pot calls the kettle black.
De pot verwijt de ketel.
There's almost no coffee left in the pot.
Er is bijna geen koffie over in de pot.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Where's the toilet?

Waar is de plee?

There's no toilet paper.

Er is geen toiletpapier.

May I use your toilet?

Mag ik van uw wc gebruikmaken?

Can I use your toilet, please?

Mag ik van uw wc gebruikmaken?

If you piss on the toilet seat, wipe it off!

Als ge op de WC-bril pist, wis het af!

Gentlemen, lift the toilet seat! Ladies also like to sit dry.

Heren, doe de bril omhoog! Dames zitten ook graag droog.

"Is it possible to catch AIDS from toilet seats?" "No, it isn't."

"Is het mogelijk om AIDS te krijgen van WC-brillen?" "Nee, dat is niet mogelijk."

From the corridor, you can reach the living room, the kitchen, and the toilet, or you can take the stairs upstairs, where the bedrooms and the bathroom are.

Vanuit de hal kun je naar de woonkamer, de keuken en de wc, of met de trap naar boven, waar de slaapkamers en de badkamer zijn.


Gerelateerd aan toilet

water closet - bathroom - lavatory - restroom - loo - bog - WC - privy - attire - can - john - lav - commode - crapper - potbooth - bathroom - jar - toilet bowl