Vertaling van kind

Inhoud:

Engels
Nederlands
kind, sort, type {zn.}
soort
slag  [o]
aard  [m]
Man's body is a sort of machine.
Het menselijk lichaam is een soort machine.
What kind of sandwich do you want?
Wat voor soort broodje wil je?
affable, friendly, kind, kindly, accessible {bn.}
joviaal
aardig 
lief
voorkomend
vriendelijk
affable, friendly, kind, kindly, bustling {bn.}
fideel
aardig 
lief
voorkomend
vriendelijk
dainty, kind, nice, pretty, cute {bn.}
aardig 
beminnelijk 
lief
vriendelijk
schattig
good-hearted, kind, kindly {bn.}
goedaardig
goedhartig
goedig
benign, kind, kindly, accommodating, amiable {bn.}
gewillig
goedwillig
welgezind
welwillend
benevolent, kind, sympathetic, accommodating, agreeable, amiable {bn.}
welwillend
affable, friendly, kind, kindly, amiable, cordial, genial {bn.}
hartelijk
cordiaal
ruimhartig
warmhartig
warm
gul
aardig 
lief
voorkomend
vriendelijk
affable, friendly, kind, kindly, bright, hopeful, promising {bn.}
bemoedigend
hartsterkend
hoopgevend
opbeurend
troostend
troostrijk
hoopvol
hartversterkend
opwekkend
aardig 
lief
voorkomend
vriendelijk
affable, friendly, kind, kindly {bn.}
gemoedelijk
aardig 
lief
voorkomend
vriendelijk
clan, ethnic group, race, tribe, family, kin, kind, people, stock {zn.}
stam [m]
volksstam
geslacht  [o]
Europeans tried to civilize the tribe.
Europeanen probeerden de stam beschaving bij te brengen.


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

He is very kind.

Hij is erg aardig.

Be kind to others.

Wees aardig voor anderen.

The beautiful woman is kind.

De mooie vrouw is vriendelijk.

Please be kind to others.

Wees aardig voor anderen.

Keiko is kind, isn't she?

Keiko is vriendelijk, nietwaar?

I think she is kind.

Ik vind haar vriendelijk.

Judy is kind to everyone.

Judy is aardig tegen iedereen.

You seem to be a kind man.

Je lijkt me een aardige man.

She is not only kind but honest.

Ze is niet alleen aardig, maar ook eerlijk.

He was very kind to them.

Hij was zeer lief voor hen.

What kind of sandwich do you want?

Wat voor soort broodje wil je?

You are much too kind to me.

Ge zijt te vriendelijk voor mij.

Obviously, he's not that kind of person.

Hij is duidelijk niet zo'n soort persoon.

What kind of monkeys are those?

Wat zijn dat voor apen?

He is by nature a kind fellow.

Hij is van nature een aardige kerel.


Gerelateerd aan kind

sort - type - affable - friendly - kindly - accessible - bustling - dainty - nice - pretty - cute - good-hearted - benign - accommodating - amiableaffable - kind