Vertaling van sort

Inhoud:

Engels
Nederlands
to arrange, to put in order, to tidy, to categorize, to collate, to order, to sort {ww.}
inrichten
schikken 
regelen 
opruimen
ruimen 
terechtbrengen

I sort
you sort
we sort

ik richt in
jij richt in
wij richten in
» meer vervoegingen van inrichten

kind, sort, type {zn.}
aard  [m]
slag  [o]
soort
to assort, to class, to classify, to separate, to sort, to sort out {ww.}
classificeren

I sort
you sort
we sort

ik classificeer
jij classificeert
wij classificeren
» meer vervoegingen van classificeren

to assort, to class, to classify, to separate, to sort, to sort out {ww.}
uitsplitsen

I sort
you sort
we sort

ik splits uit
jij splitst uit
wij splitsen uit
» meer vervoegingen van uitsplitsen

to assort, to class, to classify, to separate, to sort, to sort out {ww.}
groeperen
indelen

I sort
you sort
we sort

ik groepeer
jij groepeert
wij groeperen
» meer vervoegingen van groeperen

to assort, to class, to classify, to separate, to sort, to sort out {ww.}
rubriceren

I sort
you sort
we sort

ik rubriceer
jij rubriceert
wij rubriceren
» meer vervoegingen van rubriceren

to assort, to class, to classify, to separate, to sort, to sort out {ww.}
kwalificeren

I sort
you sort
we sort

ik kwalificeer
jij kwalificeert
wij kwalificeren
» meer vervoegingen van kwalificeren

form, kind, sort, variety {zn.}
soort [m] (de/het ~)
soortement [o] (het ~)
Man's body is a sort of machine.
Het menselijk lichaam is een soort machine.
What kind of sandwich do you want?
Wat voor soort broodje wil je?
form, kind, sort, variety {zn.}
soort [m] (de/het ~)
A dolphin is a kind of mammal.
Een dolfijn is een soort zoogdier.
Obviously, he's not that kind of person.
Hij is duidelijk niet zo'n soort persoon.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Man's body is a sort of machine.

Het menselijk lichaam is een soort machine.

Thinking about those sort of things, I watched "Duck Soup" again.

Terwijl ik over dat soort zaken nadacht, keek ik weer naar "Duck Soup"

You're students - It's only now what you can do this sort of thing.

Jullie zijn studenten! Alleen nu kunnen jullie zoiets flikken!


Gerelateerd aan sort

arrange - put in order - tidy - categorize - collate - order - kind - type - assort - class - classify - separate - sort out - form - varietyassort - carve up - arrange - appoint - entity