Vertaling van lawyer

Inhoud:

Engels
Nederlands
jurist, lawyer {zn.}
jurist
burbot, eelpout, lawyer, ling, ling-cod, mother eel, mud blower, gudgeon, freshwater cod, cusk, maria, lush {zn.}
kwabaal 
puitaal
aalpuit [m]
advocate, barrister, counsel, solicitor, attorney, lawyer {zn.}
advocaat  [m]
voorspreker [m]
pleitbezorger [m]
verdediger [m]
zaakbezorger [m]
The lawyer was expecting Ben.
De advocaat verwachtte Ben.
Tom is a successful lawyer.
Tom is een succesvol advocaat.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

The lawyer was expecting Ben.

De advocaat verwachtte Ben.

Tom is a successful lawyer.

Tom is een succesvol advocaat.

Let me call my lawyer.

Laat mij mijn advocaat opbellen.

Jim isn't a lawyer, but a doctor.

Jim is geen advokaat, maar dokter.

Jim's not a lawyer. He's a doctor.

Jim is geen advokaat, maar dokter.

I intend to become a lawyer.

Ik ben van plan advocaat te worden.

It seems that his father is a lawyer.

Zijn vader schijnt advokaat te zijn.

I know a girl whose father is lawyer.

Ik ken een meisje van wie de vader advocaat is.

"To hire a good lawyer?" Al-Sayib asked.

"Om een goede advocaat in de arm te nemen?" vroeg Al-Sayib.


Gerelateerd aan lawyer

jurist - burbot - eelpout - ling - ling-cod - mother eel - mud blower - gudgeon - freshwater cod - cusk - maria - lush - advocate - barrister - counsel