Vertaling van lawyer

Inhoud:

Engels
Nederlands
advocate, barrister, counsel, solicitor, attorney, lawyer {zn.}
advocaat  [m]
zaakbezorger [m]
voorspreker [m]
verdediger [m]
pleitbezorger [m]
The lawyer was expecting Ben.
De advocaat verwachtte Ben.
Tom is a successful lawyer.
Tom is een succesvol advocaat.
jurist, lawyer {zn.}
jurist
burbot, eelpout, lawyer, ling, ling-cod, mother eel, mud blower, gudgeon, freshwater cod, cusk, maria, lush {zn.}
puitaal
aalpuit [m]
kwabaal 
attorney, lawyer {zn.}
procureur [m] (de ~)
attorney, lawyer {zn.}
procuratiehouder [m] (de ~)
attorney, lawyer {zn.}
advocaat [m] (de ~)
voorspraak
pleiter [m] (de ~)
verdediger [m] (de ~)
advocate [v] (de ~)
Let me call my lawyer.
Laat mij mijn advocaat opbellen.
Why don't you consult an attorney in person?
Waarom raadpleeg je niet persoonlijk een advocaat?


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

The lawyer was expecting Ben.

De advocaat verwachtte Ben.

Tom is a successful lawyer.

Tom is een succesvol advocaat.

Let me call my lawyer.

Laat mij mijn advocaat opbellen.

Jim isn't a lawyer, but a doctor.

Jim is geen advokaat, maar dokter.

Jim's not a lawyer. He's a doctor.

Jim is geen advokaat, maar dokter.

I intend to become a lawyer.

Ik ben van plan advocaat te worden.

It seems that his father is a lawyer.

Zijn vader schijnt advokaat te zijn.

I know a girl whose father is lawyer.

Ik ken een meisje van wie de vader advocaat is.

"To hire a good lawyer?" Al-Sayib asked.

"Om een goede advocaat in de arm te nemen?" vroeg Al-Sayib.


Gerelateerd aan lawyer

advocate - barrister - counsel - solicitor - attorney - jurist - burbot - eelpout - ling - ling-cod - mother eel - mud blower - gudgeon - freshwater cod - cuskllm