Vertaling van counsel

Inhoud:

Engels
Nederlands
to advise, to counsel {ww.}
raden
aanraden 
adviseren

I counsel
you counsel
we counsel

ik raad
jij raadt
wij raden
» meer vervoegingen van raden

advocate, barrister, counsel, solicitor, attorney, lawyer {zn.}
advocaat  [m]
zaakbezorger [m]
voorspreker [m]
verdediger [m]
pleitbezorger [m]
The lawyer was expecting Ben.
De advocaat verwachtte Ben.
Tom is a successful lawyer.
Tom is een succesvol advocaat.
counsel, counseling, counselling, direction, guidance {zn.}
voorlichting [v] (de ~)
advice, counsel {zn.}
advies  [o]
raad
raadgeving [v]
Take my advice!
Volg mijn advies!
I need your advice.
Ik heb uw advies nodig.
to advise, to counsel, to rede {ww.}
begeleiden
coachen

I counsel
you counsel
we counsel

ik begeleid
jij begeleidt
wij begeleiden
» meer vervoegingen van begeleiden

advocate, counsel, counsellor, counselor, counselor-at-law, pleader {zn.}
schooldecaan [m] (de ~)
advocate, counsel, counsellor, counselor, counselor-at-law, pleader {zn.}
apostel
advocate, counsel, counsellor, counselor, counselor-at-law, pleader {zn.}
raadsman [m] (de ~)
advocate, counsel, counsellor, counselor, counselor-at-law, pleader {zn.}
ambassaderaad
advocate, counsel, counsellor, counselor, counselor-at-law, pleader {zn.}
strafpleiter