Vertaling van lunch

Inhoud:

Engels
Nederlands
to lunch {ww.}
het middagmaal gebruiken
lunch, snack, dinner {zn.}
lunch
middageten  [o]
middagmaal [o]
noenmaal [o]
Mother prepared us lunch.
Moeder maakte ons middageten klaar.
Have you eaten lunch?
Heb je lunch gehad?
to lunch {ww.}
lunchen

I lunch
you lunch
we lunch

ik lunch
jij luncht
wij lunchen
» meer vervoegingen van lunchen

We often eat lunch together.
We lunchen vaak samen.
We have lunch about noon.
We lunchen zo rond de middag.
to dine, to lunch {ww.}
dineren

I lunch
you lunch
we lunch

ik dineer
jij dineert
wij dineren
» meer vervoegingen van dineren

dejeuner, lunch, luncheon, tiffin {zn.}
lunch [m] (de ~)
middageten [o] (het ~)
middagmaal
noenmaal [o] (het ~)
It's time for lunch.
Het is tijd voor het middageten.
My father made me a delicious lunch.
Mijn vader maakte me een heerlijk middagmaal.
dejeuner, lunch, luncheon, tiffin {zn.}
rijsttafel [m] (de ~)
dejeuner, lunch, luncheon, tiffin {zn.}
twaalfuurtje

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

It's time for lunch.

Het is tijd voor het middageten.

Have you eaten lunch?

Heb je lunch gehad?

Mother prepared us lunch.

Moeder maakte ons middageten klaar.

I ate a quick lunch.

Ik heb snel geluncht.

We have lunch about noon.

We lunchen zo rond de middag.

Have you eaten lunch yet?

Heb je al geluncht?

I ate a hasty lunch.

Ik heb snel geluncht.

We watched TV after lunch.

Na het middageten keken we tv.

I have just eaten lunch.

Ik heb zojuist geluncht.

We often eat lunch together.

We lunchen vaak samen.

I am eating lunch with my sister.

Ik ben aan het lunchen met mijn zus.

We have lunch at noon every day.

We eten alle dagen om 12 uur 's middags.

I plan to have lunch with him.

Ik ben van plan samen met hem te lunchen.

I ate a hot dog for lunch.

Ik heb tijdens de middagpauze een hotdog op.

Mother made us cheese sandwiches for lunch.

Moeder heeft boterhammen met kaas voor ons klaargemaakt voor het middageten.


Gerelateerd aan lunch

snack - dinner - dine - dejeuner - luncheon - tiffineat - meal - dish - centering