Vertaling van major

Inhoud:

Engels
Nederlands
major {zn.}
majoor
A major is above a captain.
Een majoor staat boven een kapitein.
major {bn.}
majeur-
dur-
big, great, large, grand, major, substantial, ample {bn.}
groot 
chief, main, major, principal, dominant, key, peak, prime, senior, staple {bn.}
hoofd-
voornaamste
major {zn.}
majeur [m] (narticle ~)
major {zn.}
majoor [m] (de ~)
major {zn.}
hoofdstudie
hoofdvak [o] (het ~)
major {zn.}
hoofdvakstudent
major {zn.}
afstudeerrichting [v] (de ~)


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Tom had a major accident.

Tom heeft een ernstig ongeluk gehad.

A major is above a captain.

Een majoor staat boven een kapitein.

What do you plan to major in in college?

Wat ben je van plan te gaan studeren?

There are two major political parties in the United States: the conservative Republican Party, and the liberal Democratic Party.

Er zijn twee grote politieke partijen in de Verenigde Staten: de conservatieve Republikeinse Partij, en de liberale Democratische Partij.

The methods used to overcome stress are different for men and women: drinking is the major method used by men, while women deal with stress by chatting.

De gebruikte methoden om stress te verwerken zijn verschillend van man tot vrouw: mannen zoeken hun toevlucht hoofdzakelijk in alcohol, terwijl vrouwen hun stress verwerken door te chatten.


Gerelateerd aan major

big - great - large - grand - substantial - ample - chief - main - principal - dominant - key - peak - prime - senior - staplekey - field officer - educatee