Vertaling van large

Inhoud:

Engels
Nederlands
big, great, large, grand, major, substantial, ample {bn.}
groot 
big, enceinte, expectant, gravid, great, heavy, large, with child {bn.}
gravida
pregnant
zwanger
big, enceinte, expectant, gravid, great, heavy, large, with child {bn.}
loodzwaar
big, enceinte, expectant, gravid, great, heavy, large, with child {bn.}
steengoed
bombastic, declamatory, large, orotund, tumid, turgid {bn.}
opgeschroefd
big, large, prominent {bn.}
toonaangevend

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

How large is it?

Hoe groot is het?

My appetite was large.

Ik had erge trek.

This room is large enough.

Deze kamer is groot genoeg.

How large is your family?

Hoe groot is uw familie?

Tom has a large penis.

Tom heeft een enorme haan.

I have a large family.

Ik heb een groot gezin.

John inherited a large fortune.

John erfde een groot fortuin.

They have a large house.

Ze hebben een groot huis.

Mr. White's yard is large.

Meneer White's tuin is groot.

China is a large country.

China is een groot land.

Mr. Johnson's room was a large room.

De kamer van Mr. Johnson was een grote kamer.

Mr. Johnson's room was a large one.

Dhr. Johnsons kamer was een grote.

Large areas of the ocean are polluted.

Grote delen van de oceaan zijn vervuild.

Belgium is not so large as France.

België is niet zo groot als Frankrijk.

Look at the large building over there.

Kijk naar het grote gebouw daar.


Gerelateerd aan large

big - great - grand - major - substantial - ample - enceinte - expectant - gravid - heavy - with child - bombastic - declamatory - orotund - tumidheavy - good - overexcited - authoritative