Vertaling van no-one

Inhoud:

Engels
Nederlands
neither, no-one, nobody, none, no, any, not anyone {onb. vnw.}
geen 
geen enkel
geen enkele
niemand

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

No one knew it.

Niemand wist dat.

No one came.

Er is niemand gekomen.

No one knows.

Niemand weet het.

She likes no one and no one likes her.

Zij houdt van niemand en niemand houdt van haar.

There's no one sitting here.

Niemand zit hier.

No one can avert death.

Niemand kan de dood vermijden.

No one can replace you.

Niemand kan jou vervangen.

There's no one in the room.

Er is niemand in de kamer.

No one of us is immortal.

Niemand van ons is onsterfelijk.

She requested help, but no one came.

Ze vroeg om hulp, maar er kwam niemand.

No one will hold us back.

Niemand zal ons tegenhouden.

I know no one in this city.

Ik ken niemand in deze stad.

I have no one to help me.

Ik heb niemand die mij helpt.

No one is to leave without permission.

Niemand mag vertrekken zonder toestemming.

No one believed me at first.

Eerst geloofde niemand mij.


Gerelateerd aan no-one

neither - nobody - none - no - any - not anyone