Vertaling van novel

Inhoud:

Engels
Nederlands
novel {bn.}
roman [m]
new, novel {bn.}
nieuw 
novel {zn.}
roman [m] (de ~)
His novel sold well.
Zijn roman verkocht goed.
When was this novel published?
Wanneer werd deze roman uitgegeven?
fresh, new, novel {bn.}
vers
fresh, new, novel {bn.}
zelfbedacht
fris
oorspronkelijk
origineel
geestrijk
fresh, new, novel {bn.}
recent
laatst
vers
jong
nieuw

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

His novel sold well.

Zijn roman verkocht goed.

When was this novel published?

Wanneer werd deze roman uitgegeven?

This novel was translated from English.

Deze roman is vertaald uit het Engels.

He sat down to read a novel.

Hij ging zitten om een roman te lezen.

He translated a Japanese novel into French.

Hij vertaalde een Japanse roman naar het Frans.

When will his new novel come out?

Wanneer komt zijn nieuwe roman uit?

I haven't read his novel, and my brother hasn't either.

Ik heb zijn roman niet gelezen en mijn broer ook niet.

He felt a sudden urge to write a novel.

Hij voelde plots de drang om een roman te schrijven.

This novel was written by a famous American writer.

Deze roman is geschreven door een bekende Amerikaanse schrijver.

This novel describes the life of the Japanese as it was a hundred years ago.

Deze roman beschrijft het leven van de Japanners zoals het honderd jaar geleden was.

"The Old Man and the Sea" is a novel by Hemingway.

"De oude man en de zee" is een roman van Hemingway.


Gerelateerd aan novel

new - freshaccount - exhibition